WAD kampanj

RED RIBBON har länge varit en självklar symbol för solidaritet med HIV-positiva. Andra kampanjer har anammat det röda bandet och på så vis gett inflation i symbolens värde. RFSL ville uppdatera bandets form för att tydligaregöra bandet mellan hiv-negativa och positiva. Gedeon Design gjorde logotypen och två annonskampanjer på temat i sk. Total Frame. 

Red Ribbon logotyp

 
WAD logo
 

Det röda bandet är en världsomspännande symbol för solidaritet med HIV-positiva och de som lever med AIDS. Genom att vidareutveckla konceptet med ett inskrivet hjärta i ett band mellan HIV-negativa och HIV-positiva tydliggörs grundtanken.

 

 

World AIDS Day kampanjen

Se här hur webbannonseringen såg ut. En sk. Total Frame lösning >>

 

Helsidesannons

Helsidesannons till KomUt, annons till DN och TotalFrame banner till QX.se
 

 

Image

Kort till informationsficka

 

God Jul kampanjen

Image

Helsidesannons i KomUt