Sjögrens-Bibliotekets webbsida

SJÖGRENS-BIBLIOTEKET donerades till Ingengörsvetenskapsakademien (IVA) 1928 av bergsmästaren Hjalmar Sjögren.
Nu gör bibliotekets innehåll synligt för omvärlden genom en helt ny websida. Med inspiration av dåtidens jugendstil och med grafik från det vackra gåvobrevet har det blivit en webbsida som ankyter dåtid och nutid i form, typografi och funktionalitet.

Gedeon Design står för layout, design och produktion.

Gör ett besök på demo-siten HÄR ››

 

Om biblioteket

Gåvobrev

Detalj från gåvobrevet
 

Biblioteket består av ca 10 000 böcker, kartor, manuskript och återutgivningar. Samlingen överlämnades av Hjalmar Sjögrens änka, Anna Nobel, efter Hjalmar Sjögrens död 1922. H.Sjögren var professor i geologi och mineralogi vid Uppsala universitet och donerade även en ansenlig samling minerala stenar till Nordiska Riksmuseet.

Sample graphics

Detaljer ur gåvobrevet

 

Bilder från webbsidan

Sjögrens-bibliotekets indexsida

Sjögrens-bibliotekets indexsida
Webpages

Om H.Sjögren, Highlights sidan
Image

Översikt och Topics sidan

Webbsiten

Gör ett besök på demo-siten HÄR ››