Temple of Love kampanj

ATT TESTA SIG för VS. är inget lätt beslut. För att underlätta för många inom riskgruppen ställer bla. Stockholms Landsting (LAFA), SÖS (Venhälsan), RFSU och RFSL upp med en kampanj. Kampanjen varade under Prideveckan i Stockholm 2009 och -10 och riktade sig främst till hbt ungdomar.
Gedeon Design stog för bla. form och bildidéer. Fotograf Erik Wåhlström.

Mål med kampanjen

Testningskampanjen är främst för hbt ungdomar. Unga män har är en särskillt utsatt grupp som har ett aktivt sexliv. Kampanjen drevs under Pride veckan 2009 med erbjudande om s.k. snabbtestning och vanlig testning. I Pride Park erbjöds testning med svar inom ett par timmar med personligt samtal och bemötande. Att testa sig för HIV och andra veneriska sjukdomar (VS) ger upphov till svåra frågeställningar och man kan behöva få hjälp av någon att prata med på plats. Bakom kanpanjen står samlingsgruppen Stop-hiv som består av ett flertal organisationer som arbetar med hiv-frågor.

Kampanjens utförande

Baserat på den nationella kampanjen Colour of Love, har tältet "Temple of Love" erbjudit gratis testning under Pride sedan 2006. Med tanke på det svåra, kanske tom livsförändrande svarsresultat man kan få, bör en kampanj erbjuda den ljusa sidan av testningen. Tryggheten att veta. Veta om man är frisk och tryggheten att veta att man kan behöva skydda sig och sin partner. Hiv tex. går att leva med utan att vara en risk för sin omgivning, bara man känner till det.
Att arbeta med ljuset och färgerna i bilden skapades en solig, bekymmersfri stämning som samtidigt gav en formmiljö som kunde gå igen i diverse andra trycksaker.

Övrigt

För andra året i rad ger även Temple of Love ut en solfjäder som sprids gratis under Pride. Genom att erbjuda en attraktiv och användbar produkt istället för en vanlig broschyr, marknadsförs testningen av alla som använder den. Rolig och informativ.

Kampanjmaterial

Tidningsannonsering webbsida >> mobil-webbsida >> banners dropkort (flyers) affishering roll-ups solfjäder.
ToL09_Annons.jpg
Tidningsannonsering
ToL09_Rollup.jpg

ToL09_solfjader.jpg

 
Rollups och solfjädrar
Temple of Love webbsite
Stophiv.nu webbsida
{denvideo http://www.gedeon.net/banners/ToL/stophiv_DN_300x300_4.swf 300 300}
Banner – DN På Stan.se