Colour of Love studiematerial

UNDER FLERA ÅR har RFSL, RFSU och RFSL Ungdom samarbetat under kampanjen Colour of Love. Under 2009 satsade man stort på utbildning och sammanställde två pärmar för understöd i utbildningen av svenska folket.

Gedeon Design fick äran att utforma materialet.

 

Upplägg

Två olika olika pärmpaket utvecklades. Ett internt utbildningspaket för de informatörer som ska ut i fält och träffa folk. Och en extern flip-over pärm för att gå igenom med de människor informatörerna träffar på gator och i torg landet över.

 

Den interna pärmen innehåller instruktioner och frågematerial för att hjälpa och instruera informatören inför mötet med allmänheten. Sex och samlevnad är inte enkla frågor att ta upp med främmande på stan och man behöver vara väl förberedd. Genom många års erfarenheter har RFSL och RFSU samlat sin kunskap i den här pärmen. Mycket läsning som piffats upp med fotografier och illustrationer.

Den externa pärmen eller ”Anatomipärmen” är ett visuellt hjälpmedel för informatören i fält. Här kan man gå igenom kroppens lustcentra för att ge intressant information för den sexuellt aktive samtidigt som man kan informera om kondomanvändning och könssjukdomar. Rikligt illustrerad med anatomiska bilder på både kvinnor och män som visar både olikheter och en hel del du inte trodde vi hade gemensamt.

RFSL CoL 09 Informationspärmar
Colour of Love Informationspärmar med DVD skiva och USB minne

 

Bilder från innehållet

RFSL_CoL-parmbilder1.jpg
RFSL_CoL-parmbilder2.jpg
RFSL_CoL-parmbilder3.jpg
RFSL_CoL-parmbilder4.jpg
Illustrationer med anatomisk information
 
RFSL_RFSL_CoL09_Parm_DVDmeny.jpg
DVD meny som bryter av mot pärmarnas svart, vit, röda strikthet