Att tolka hbt

ATT STÄLLA SIG ovillkorligt på sin klients sida och låta den personen tala igenom dig utan filtration, kan inte vara en enkel uppgift. RFSL har tagit fram ett material för att utbilda och underlätta för tolkar som har hbt-klienter.
 

Gedeon Design gjorde formen för en PDF broschyr som anpassats för skärm och ekonomiska utskrifter. Att ha läst broschyren är nu en del av grundkravet för att bli tilldelad en tolklicens i Sverige. Ett stort framsteg i arbetet för att hjälpa hbt-personer med invandrarbakgrund.

Framsida

RFSL_tolkahbt_cover.jpg Framsidesbilden har getts en sliten och tummad patina för att ge ett humant och ”analogt” intryck. Efterson broschyren endast är till för elektronisk distrubition skulle broschyren bli för platt utan den slitna 50-talskänslan. För att spara på material vid utskrift har broschyren ett helt annat, mer spartanskt utseende. Inga färgade bakgrunder och inga bilder på framsidan utom Eschers gaffel.

Symbolen

M.C. Escher (1898-1972) var en holländsk matematiker och illustratör som skapade fantastiska, omöjliga perspektiv. Bland annat den ”gaffel” som porträtteras på omslaget av broschyren. Gaffeln kan beskriva tolkens svåra situation i lägen då klienten ska framföra sin talan gentemot tex en myndighetsperson. Det är personliga ämnen och, kanske för klienten, känsliga och rent livshotande diskussioner. I vissa situationer kan tolken dessutom vara en nära vän till familjen eller en släkting.

Sidexempel

RFSL_tolkahbt_up1.jpg

RFSL_tolkahbt_up2.jpg