Webbshoppen Breathindicator.com

Breathindicator.com website

PRODUKTERNA Habi och Babi är så kallade andningsindikatorer för både barn och vuxna. Gedeon Design skapade en webbplats för att informera och sälja.

Breathindicator.com website

Utvecklingsflöde

Simultant med utvecklingen av själva designprofilen och produktförpackningarnas utförande, skapades webbsidan.

I ett tidigt skede skulle de två produkterna Habi och Babi ha varsin webbplats. Något som sedan sattes samman till en gemensam sida.

Babi website flowchart
Babi website flödesschema
Tidig layoutskiss
Tidig layoutskiss för Breathindicator.com

Designflöde

Lanseringen av en ny produkt kräver lång planering, målgruppsanalyser och stora förberedelser. Det här är enkla produkter som är svåra att förstå och det gäller att vara snabb i kommunikationen. Med en satsning på webben kan en film vara avgörande för att kunden snabbt ska förstå vad produkten handlar om.

Då produkterna primärt skulle lanseras mot nyblivna föräldrar blev formgivningen och färgskalan något av en korsbefruktning. Klassisk, lekfull och ljus babydesign och den mer strikt medicinsk-tekniska strama miljön. Lek och allvar.

Breathindicator.com den slutgiltiga sidan
Breathindicator.com den slutgiltiga sidan

Besök den slutliga webbsiten

Klicka här för att besöka Breathindicator.com