Sexual Vulnerability

WIEN KONGRESSEN, Aids 2010, var en mycket stor händelse under sommaren 2010. Svenska RFSL var där med ett flertal representanter. Tillsammans med Mina Gäredal, RFSL Ungdom, som gjort studien, skapade Gedeon Design informationsaffishen om ungdomars utsatthet.

Problematik: Den flersidiga rapporten ska avhandlas i sin helhet på en inte allför stor yta. Dessutom ska texten göras lättöverskådlig och presenteras så att den inger nyfikenhet och skapar intresse.

Lösning: Genom att analysera text och innehåll kunde alla olika detaljer särskiljas på ett tydligt och konkret sätt. Att använda en stark, mörk bild kunde den integreras i bakgrunden, så att helheten kändes homogen. Med ett något nedtonat färgschema, med få markeringsfärger, kunde kraft läggas på de ställen det verkligen behövdes. Den avslutande delen och kanske det man läser först som förbipasserande separerades och lades på en stor yta med markeringsfärg. Om sedan intresset är fångat dras ögat mot mindre och mindre detaljer.

Diagram och staplar. Fakta visualiserad.

RESULTAT

Affishen blev mycket uppmärksammad och många mässbesökare stannade till och pratade kring ämnet. Rent designmässigt ger textbehandlingen ett explosivt uttryck, trots den strikta uppställningen.

LÄS BROSCHYREN

Ladda ner här >> WAC 2010 broschyr v2.pdf

AFFISH

Ladda ner här >> WAC 2010 affish.pdf (3,6 Mb)

WAC 2010 poster