Roligt och utvecklande

RFSL brottsofferjour har under de senaste fyra åren samverkat med Gedeon Design. Samverkan har handlat om synliggöra RFSL brottsofferjour dels för vår målgrupp, dels för blivande samverkanspartners som andra frivilligorganisationer och myndigheter som arbetar med våldsutsatta.

Detta har handlat om att ta fram material såväl för det lilla sammanhanget såsom så kallade dropkort att lägga på mottagningar och sprida på andra sätt tex. på föreläsningar. Men också att leda arbetet med att ta fram en reklamkampanj anpassad för Stockholms tunnelbana och bussar under PRIDE-festivalen i samarbete med en stor professionell byrå. Jörgen Gedeon har också medverkat i layout och design av en websida som vänder sig till unga brottsoffer. Utöver det har Jörgen Gedeon också bistått RFSL brottsofferjour med att ta fram annonser för fackpressen, informationsbroschyrer och annat kampanjematerial. Jörgen Gedeon har varit länken mellan oss på brottsofferjouren och andra externa företag etc. och varit vår företrädare i dessa samarbeten.

”Vi har ett mycket kreativt samarbete där han på något sätt lyckas få oss på brottsofferjouren att prestera vårt bästa.” Samarbetet med Jörgen Gedeon har varit och är både roligt och utvecklande. Han bjuder på sig själv och har många konstruktiva idéer och ger inte heller upp när vi som beställare har fastnat i någon idé som troligen inte kommer att bära hela vägen fram. Samtidigt är Jörgen Gedeon lyhörd för det budskap som vi som verksamhet vill förmedla. Det är en balansgång mellan att pusha och lyfta upp och göra bättre som Jörgen Gedeon utan problem håller. Vi har ett mycket kreativt samarbete där han på något sätt lyckas få oss på brottsofferjouren att prestera vårt bästa.

Att sedan Jörgen Gedeon håller tider och deadlines, återkopplar efter möten och är lätt att få tag på, är självklarheter för att samarbetet ska fungera.

 

– Carin Holmberg, Brottsoffersamordnare RFSL Brottsofferjour