Brottsofferjouren – RFSL

MED MINIMAL budget och med en önskan att synliggöra sin verksamhet, önskade RFSL's enhet, Brottsofferjouren en annons och banner. BOJ är en verksamhet som ger stöd åt de som känner sig hotade eller är utsatta för våld.Gedeon Design gav kampanjen en enkel formgivning utan fotografi eller bild, men med ett skarpt formspråk som ändå förmedlade en "polisiär närvaro". Man kan ana hur blåljusen blinkar i bakgrunden. En ny logotyp fick de också på köpet, i ett utförande som för tankarna till anti-stöld namnmärkning.
BOJ produktserie

BOJ produkter

Banner för brottsofferjouren

Att vara drabbad av hot eller våld kan vara en mycket svår upplevelse. Att få någon att prata med kan vara av största vikt för att kunna fortsätta leva ett normalt liv. Ett telefon nummer till någon som lyssnar och kan komma med råd kan därför vara av största vikt. Både annonsen och bannerns viktigaste uppdrag var att förmedla detta telefonnummer. Men lika viktigt var att sätta en prägel av hot och brott, utan att för den delen visualisera det trauma offren upplevt. Detta för att få rätt sorts uppmärksamhet av de drabbade.
[swfobj src="http://www.gedeon.se/wp-content/uploads/2010/07/banner-250×120-v2.swf" width="250" height="120" id="1" allowfullscreen="false"]