Enkel form fångar komplexiteten

Jag har anlitat Jörgen Gedeon för ett layout-arbete till en handbok från RFSL riktat till tolkar.
Jörgen Gedeon lyckades med layouten fånga in vår tanke med texten. Resultatet blev ett material vars enkla form ändå speglade den komplexitet som vi ville lyfta upp.

– Carlos Díaz, projektledare RFSL

Läs mer om handboken här »