Gedeon Design i sociala media

Idag finns det ett fantastiskt antal tjänster på Internet för att knyta nya band eller fördjupa kunskap och relationer. Följ Gedeon Design och Jörgen Gedeon på ett flertal platser på nätet.