Arbetsmetodik

GEDEON DESIGN genomför större projekt tillsammans med områdesspecialister via nätverk. Med en dynamisk organisation kan vi inte bara optimera idé och form utan även erbjuda Dig specialistkunskaper från strategi till genomförande. Och detta anpassat till Din budget och startpunkt. Flexibelt, ekonomiskt och framförallt, personligt.

Arbetsgång i korthet

Tillsammans med Dig börjar jag med att utveckla idéer och designförslag. Vi går igenom uppdragets karaktär, målgrupp, slutprodukt och naturligvis målsättning. Detta för att lära känna både Dig, som kund, och målgruppens personlighet och önskemål. Därefter, genom projektledning, art direction, design och produktion, genomför vi sedan projektet med hjälp av speciellt handplockade underleverantörer om så behövs. Den nära kontakten med mig försäkrar dig som kund, om att vi når målet gemensamt.

  1. Research & teori
  2. Analys & utforskning
  3. Idé & skiss
  4. Planering
  5. Design; Typografi, bildspråk, färgsättning, layout
  6. Produktion
  7. Implementation, införande

Produktexempel

Några exempel på kontaktytor med slutkund kan vara webb- site och annonser, tidningsannonsering, broschyrer och utställningar. Bästa genomslagskraft får man med en heltäckande kampanj där man utnyttjar flera mediakanaler samtidigt.