Gerillakampanjen som skapar frågor

Gerilla-kampanj
Gerilla-kampanj

DET SENASTE ÅRET har meddelanden på små lappar spritts ut i landet. Sanna och riktiga uttalanden från riktiga människor. Du kanske har sett dem på elskåp, elstolpar, på krogen. Nu kan vi avslöja avsändaren och vad det bakomliggande budskapet var.

Kampanjbakgrund

De flesta inom HBT-gruppen och då speciellt MSM har stor kunskap och medvetenhet om kondomanvändning. Problemet är att när det hettar till och det är läge att plocka fram kondomen, så händer det något. Det är alltför vanligt att man helt struntar i att använda den. Det kan bero på flera orsaker som till exempel rädsla att bli nobbad, inte upplevas som cool eller att man är i ett underläge och vill att partnern tar initiativet.

Gerillastolpe
Gerillastolpe

RFSLs kampanj vill nå det undermedvetna och ge motivation och ammunition åt att göra det rätta valet när motivationen tryter och rättrådigheten vacklar.

Kampanjidé

En panel bestående av sakkunniga, copywriter (Odd Glodek), marknadsundersökare (Niclas Sandin), mediaplanerare (Sven Boström, SGB Media), konceptutvecklare (Eric Cung-Dihn) och Gedeon Design som design- och projektansvarig, utarbetade vi en plan för kampanjen. Byggt på en undersökning inom MSM-gruppen gjord av Niclas Sandin, grundades kampanjen på de citat verkliga personer sagt i intervjuer inför undersökningen. Med hjälp av kundens stora nätverk av lokalavdelningar och medlemmar kunde kampanjen, på ett mycket kostnadseffektivt sätt, spridas ut i landet. Tanken att alla skulle delta och förstå budskapet var viktigt då man skulle behöva besvara på frågor från människor på gatan.

Strategi

Ett stort antal citat sattes på klistermärken som även fungerade som kort som i hemlighet kunde sättas i böcker på biblioteket, läggas i fickan på kläder i butiken, sättas på stolpar i stan eller helt enkelt delas ut. Meddelandet var kort och inte helt självklart och utan avsändare. Ett vågat drag från en liten organisation som behöver synas så mycket som möjligt. Om man såg fler kunde man snart skönja ett mönster och själv sätta ihop sambandet. Med det tankearbetet hoppas vi att kondomanvändandet ska nästla sig in på en så basal nivå i medvetandet att det blir lättare att ta på gummit i stundens hetta. I kampanjens andra fas introducerades tidningsannonser, även de utan avsändare. Dessutom startades en banner kampanj på nätet med samma citatsbaserade meddelanden. Fortfarande utan avsändare. Efter ett år från kampanjstart kom så slutligen den sista slutklämmen. Annonsering och banners med avsändare och ett tydligt meddelande om att använda kondom. För att visa respekt för sig själv och för andra.

Material

Gerilla-kampanj stickers
Gerilla-kampanj stickers
Gerillaannons
Gerillaannons
Helsidesannons
Helsidesannons

Banner

[swfobj src=”http://gedeon.se/wp-content/uploads/2011/05/RFSL_Guerillabanner_240x2501.swf” width=”250″ height=”240″ name=”Gerillabanner” align=”none” allowfullscreen=”false” required_player_version=”9.0.0″]